Styringsrenten er et av en rekke ulike forhold som påvirker bankens kostnad med å låne ut penger til kundene. Vi i Bien Sparebank legger vekt på å være konkurransedyktige over tid, og vi vil i dagene fremover følge med på hvordan renteendringen påvirker markedet. 

Dersom vi velger å øke våre priser vil kundene motta varsler i henhold til gjeldende lovgivning. Det vil si at økning i lånerenten blir varslet minst seks uker før den trer i kraft, slik at dere som kunder har god tid til å forberede dere til en økt månedlig belastning. Vi har i over lang tid lagt til grunn i kredittvurderingen av den enkelte kunde at alle som låner penger i Bien Sparebank skal tåle minst 5 prosentpoeng renteøkning. En moderat renteoppgang bør dermed ikke by på problemer for den enkelte.