Innhold

Bier er flittige sosiale vesener. Med sin pollinering av blant annet frukt og bær, er de livsviktige bidragsytere i matproduksjon over hele verden. Mange har de senere årene blitt oppmerksomme på viktigheten av deres eksistens.

Som Bien i byen var det naturlig å skaffe oss en egen bikube i Oslo. På taket av Mathallen jobber biene våre med å samle inn pollen og nektar i byen, slik Biens spareordning har samlet inn penger til egen pensjon de første hundre årene. Honningen blir til glede for kunder og besøkende i banken.