Valgkomiteens innstilling til medlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien 2018-2022

Etter vedtekter består generalforsamlingen av åtte medlemmer og to varamedlemmer som alle velges for 4 år av gangen. Generalforsamlingen har denne sammensetning:

Medlemmer:
Jostein Grosås  2014 - 2018 
Asbjørn Enge  2014 - 2018  
John Tore Norenberg  2015 - 2019 
Gudbrand Guthus  2015 - 2019 
Liv Opsahl  2016 - 2020 
Elisabeth Ulleberg  2016 - 2020  
Bente Marie Nørgaard  2017 - 2021 
Siv Berg-Larsen  2017 - 2021 
Varamedlemmer:
Kristine Dalen  2014 – 2018 
Bjarne Wilhelmsen  2016 – 2020  

Jostein Grosås og Asbjørn Enge er på valg som medlemmer og Kristine Dalen som varamedlem. 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Jostein Grosås for perioden 2018 – 2022. Grosås har gjennom den siste fire års perioden vært valgt leder av generalforsamlingen. Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Grosås er advokat og partner i advokatfirmaet Wahl-Larsen i Oslo.

Valgkomiteen har i denne gang også prioritert en viss fornyelse i generalforsamlingen, og foreslår Sten Falkum som nytt medlem av generalforsamlingen for perioden 2018 – 2022. Han er bosatt på Nordstrand i Oslo, 45 år og utdannet siviløkonom fra England. Falkum har omfattende erfaring fra bank og finans, driver i dag egen rådgivningsvirksomhet gjennom selskapet Dolverhin og har sagt seg villig til å stille som kandidat. 

Kristine Dalen ble valgt som nytt varamedlem for Siv Berg-Larsens resterende valgperiode da hun ble valgt til medlem av generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at Kristine Dalen velges som varamedlem for perioden 2018 – 2022. Hun er utdannet økonom og er i dag ansatt som økonomi- og kategoriansvarlig i Agrikjøp AS/Agrol.

Alle kandidatene tilfredsstiller vedtektenes krav til valgbarhet. 


8. januar 2019

Liv Opsahl                                     

John-Tore Norenberg (leder)                 

Bente-Marie Nørgaard