Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien består av åtte innskytervalgte medlemmer og to varamedlemmer. Etter vedtektenes skal det årlig velges to medlemmer til generalforsamlingen for fire år, og et varamedlem annethvert år, alle for fire år. Stemmeberettigede er myndige innskytere som bor i Oslo, Asker, Bærum, Nesodden, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ski og Enebakk og har minst kr. 5000 innestående i Bien Sparebank. 

Valget gjennomføres elektronisk med Digital Valg i perioden 10.01 til og med 23.01.2022. Med Digital Valg benyttes BankID til innlogging. Dette sikrer konfidensialitet og ivaretar personvern.

Les valgkomiteens innstilling her