Kassekreditt

Gir deg fleksibel tilgang til kreditt i perioder med variabel kontantstrøm.
  • Finansierer kortsiktige utgifter når du trenger det
  • Egner seg for alle typer næringsdrivende
  • Betal kun renter for den delen av kreditten du bruker
Kontakt meg om kassekreditt
Erling Lüder Larsen - Rådgiver bedriftsmarked
Har du spørsmål? Kontakt oss!
Telefon: 91502436

Dette er kassekreditt

De fleste bedrifter opplever at tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger varierer, noe som kan gå ut over betalingsevnen. Ved å opprette en kassekreditt hos oss kan du disponere en avtalt kredittramme. Dermed har du alltid penger tilgjengelig.

  • Egner seg for alle typer næringsdrivende
  • Finansierer korte perioder i driften hvor utbetalinger er høyere enn innbetalinger
  • Du betaler kun renter av det du faktisk bruker. I tillegg betaler du normalt provisjon av innvilget kredittramme. Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år, og kan fornyes årlig.
Dame som handler i butikk

Slik fungerer kassekreditt

  • Vi hjelper deg å finne en kredittramme som er tilpasset bedriftens behov
  • Kassekreditten benyttes når betalingsevnen er dårlig, normalt når utbetalinger overstiger innbetalinger i en periode. Du betaler kun renter av det du faktisk bruker til enhver tid. I tillegg betaler du normalt provisjon av innvilget kredittramme.