Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden
Logg inn og kjøp

Sjekk hva du får utbetalt hvis du blir arbeidsledig

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

  • Forsikringen gjelder de mellom 18 og 60 år, som har fast jobb minimum 16 timer per uke.

  • For å motta ytelser må du være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV.

  • I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert. 

  • Du må også ha kredittlinje hos Eika-distributør eller ha aktiv bankkonto som er opprettet for minst 3 måneder før kjøp av forsikring. 

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring behandles av forsikringsselskapet AXA. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte ved å laste opp dokumenter via din profil og følge kravet ditt underveis. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: kundeservice@partners.axa.no