Aksjonærer

Investorinformasjon

Bien Sparebank ble omdannet til aksjesparebank den 1. januar 2008. Som en følge av omdanningen ble Sparebankstiftelsen Bien etablert. Stiftelsen skal utøve stabilt og langsiktig eierskap samt ivareta sparebanktradisjonen med gaver til allmennyttige formål. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt.

Første halvår 2017 ble det foretatt en kapitalutvidelse på 71,5 millioner kroner som medførte at banken fikk 11 nye eiere, som sammen med stiftelsen gav banken handlingsrom for videre vekst og utvikling. Høsten 2018 ble det gjennomført en ytterligere kapitalutvidelse på 40 millioner kroner som blir bokført pr. 15.01.2019. Pr. 31.12.2018 var selskapets aksjekapital 150 443 700 kroner, fullt innbetalt og fordelt på 136 767 aksjer, hver pålydende NOK 1 100. Selskapets aksjer er registrert i VPS.

Bankens 20 største aksjonærer Eierandel 
SPAREBANKSTIFTELSEN BIEN 70,58 %
JERNBANEPERSONALETS FORSIKRING GJENSIDIG 6,46 % 
VIDSJÅ AS 5,66 % 
MP PENSJON PK 2,30 %
A MANAGEMENT AS 1,66 %
BERGET, RAGNAR MAGNUS
1,08 %
ARILD HESTAAS INVEST AS 0,80 %
KJELLSTRÖM, TOM INGVAR 0,64 %
TOM KJELLSTRØM KJEVEORTOPEDI AS 0,64 %
RIISALLEEN INVEST AS 0,55 %
HASLELUND HOLDING AS 0,50 %
F REME HOLDING AS 0,33 %
BERG SPAREBANK 0,33 %
IVARSON, SVEIN 0,32 %
ENDSJØ, PER-CHRISTIAN 0,32 %
TITLESTAD & HAUGER AS 0,32 %
JAREN INDUSTRIER AS 0,28 %
NORGES BANDYFORBUND 0,22 %
ARVE NYHUS AS 0,26 %
MÅLSNES INVEST AS 0,18 %

Bankens IR-kontakt

Lena Jørundland

Viseadministrerende Banksjef

Tlf. 97083990

lj@bien.no