Investorinformasjon

Bien Sparebank ble omdannet til aksjesparebank den 1. januar 2008. Som en følge av omdanningen ble Sparebankstiftelsen Bien etablert. Stiftelsen skal utøve stabilt og langsiktig eierskap samt ivareta sparebanktradisjonen med gaver til allmennyttige formål. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt.

Første halvår 2017 ble det foretatt en kapitalutvidelse på 71,5 millioner kroner som medførte at banken fikk 11 nye eiere, som sammen med stiftelsen gav banken handlingsrom for videre vekst og utvikling. Høsten 2018 ble det gjennomført en ytterligere kapitalutvidelse på 40 millioner kroner som blir bokført pr. 15.01.2019. Pr. 31.12.2018 var selskapets aksjekapital 150 443 700 kroner, fullt innbetalt og fordelt på 136 767 aksjer, hver pålydende NOK 1 100. Selskapets aksjer er registrert i VPS.

Første 20 aksjonærer med størst eierandel Totalt  Eierandel 
Sparebankstiftelsen Bien 110.646  70,58 %
Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 10.128 6,46 % 
Vidsjå AS 8.671 5,53 % 
Carucel Holding II AS 5.128 3,27 % 
MP Pensjon PK 5.100  3,25 % 
A Management AS 2.595  1,66 % 
Ragnar Berget Invest AS 1.690  1,08 % 
Arild Hestås Invest AS 1.250  0,80 % 
Tom Ingvar Kjellstrøm 1.000  0,64 % 
Tom Kjellstrøm Kjeveortopedi AS 1.000  0,64 % 
Riisalléen Invest AS 870 0,55 % 
Norges Bandyfotbund 649  0,41 % 
Haslelund Holding AS 603  0,38 %
Målsnes Invest AS 539  0,34 % 
F Reme Holding AS 512 0,33 % 
Berg Sparebank 512  0,33 % 
Svein Ivarson 500  0,32 % 
Per-Christian Endsjø 500  0,32 % 
Titleland & Hauger AS 500 0,32 % 
Jaren Industrier AS 432 0,28 %