Bankens ledelse

Lena Jørundland

Viseadm. Banksjef

Født i 1971 og bosatt på Ullern i Oslo. Tiltrådte stillingen som viseadm. banksjef i 2011. Har erfaring fra ulike lederstillinger i banken, og har vært ansatt siden 2003. Hun har tidligere jobbet som investeringsrådgiver i Acta Sundal Collier. Er utdannet Siviløkonom (UiA) innenfor internasjonal strategi og ledelse, og har tilleggsutdannelse innenfor ledelse fra NHH, Solstrandsprogrammet 2013/2014.

Øyvind Hurlen

Adm. Banksjef

Født i 1965 og bosatt ved St. Hanshaugen i Oslo. Startet i banken 1. april 2015. Han kom da fra stillingen som konserndirektør for personmarkedet i Danske Bank Norge. Har til sammen 27 års erfaring fra ulike lederstillinger i Danske Bank og Nordea. Han er utdannet Master of Management fra BI Oslo, og har tilleggsutdannelse innenfor ledelse fra NHH/AF Solstrandprogrammet for yngre ledere 2000/2001 og fra IMD i Lausanne 2010.