Finansiell kalender 2021

Generalforsamling, endelig årsresultat 2020 25.03.2021
Kvartalsrapport Q1 2021 11.05.2021
Kvartalsrapport Q2 2021 13.08.2021
Kvartalsrapport Q3 2021 09.11.2021

 

Bien Sparebank har børsnoterte obligasjoner på Alternativ Bond Market (ABM) ved Oslo Børs. Banken er derved underlagt børsreglementet med unntak av bestemmelser spesielt knyttet til egenkapitalinstrumenter. Likebehandling ivaretas ved at aksjonærene får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Årsrapport, kvartalsrapporter og andre børsmeldinger blir distribuert i Oslo Børs elektroniske meldingssystem samt via bankens hjemmesider www.bien.no.