Generalforsamling, endelig årsresultat 2019 31.03.2020
Kvartalsrapport Q1 2020 12.05.2020
Kvartalsrapport Q2 2020 11.08.2020
Kvartalsrapport Q3 2020 10.11.2020

 

Bien Sparebank har børsnoterte obligasjoner på Alternativ Bond Market (ABM) ved Oslo Børs. Banken er derved underlagt børsreglementet med unntak av bestemmelser spesielt knyttet til egenkapitalinstrumenter. Likebehandling ivaretas ved at aksjonærene får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Årsrapport, kvartalsrapporter og andre børsmeldinger blir distribuert i Oslo Børs elektroniske meldingssystem samt via bankens hjemmesider www.bien.no.