Generalforsamling, endelig årsresultat 2018  12.03.2019 
Kvartalsrapport Q1 2019 14.05.2019 
Kvartalsrapport Q2 2019 13.08.2019 
Kvartalsrapport Q3 2019 12.11.2019 

 

Bien Sparebank har børsnoterte obligasjoner på Alternativ Bond Market (ABM) ved Oslo Børs. Banken er derved underlagt børsreglementet med unntak av bestemmelser spesielt knyttet til egenkapitalinstrumenter. Likebehandling ivaretas ved at aksjonærene får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Årsrapport, kvartalsrapporter og andre børsmeldinger blir distribuert i Oslo Børs elektroniske meldingssystem samt via bankens hjemmesider www.bien.no.