Styret

Bendik Falch-Koslung

Styreleder

Født 1979. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden 2013. Utdannet jurist og har siden 2005 jobbet som advokat i advokatfirma Stabell & Co, nå partner i advokatfirma Mette Yvonne Larsen & Co. Har møterett for Høyesterett.

Anlaug Johansen

Nestleder

Født 1954. Bosatt i Ørje. Styremedlem i banken siden 2017. Nestleder i styret siden 2018. Utdannet jurist og har lang bankerfaring som administrerende banksjef i Marker Sparebank.

Andreas Thorsnes

Styremedlem

Født 1956. Bosatt i Bærum. Styremedlem i banken siden 2016, som representant fra Sparebankstiftelsen Bien. Utdannet som byggingeniør og tømrermester. Driver eget selskap innen prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse.

Heidi Dyrnes

Styremedlem

Født 1959. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden våren 2020. Utdannet som siviløkonomi CBS 1985. Master of Management Organisational psychology BI 2008. Har jobbet som seniorkonsulent i AFF siden 2011.

Agnes Bergo

Styremedlem

Født 1958. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden våren 2020, som representant fra Sparebankstiftelsen Bien. Utdannet som siviløkonomi fra NHH 1982. Gründer av og daglig leder av Pengedoktoren AS fra 1988-2020.  

Lars Weyer-Larsen

Styremedlem

Født 1946. Bosatt i Bærum. Styremedlem i banken siden 2017. Utdannet jurist og har vært partner i Selmer advokater i perioden1988-2017. Gjennom sin praksis har han en bred erfaring og kunnskap om strukturer i banknæringen og spesielt sparebanknæringen.

Nina Telle

Ansattrepresentant

Født 1975. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden 2016. Utdannet diplomøkonom fra BI og har siden 2001 jobbet som finansiell rådgiver i banken.