Styret

Bendik Falch-Koslung,

Født 1979. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden 2013. Utdannet jurist og har siden 2005 jobbet som advokat i advokatfirma Stabell & Co, nå partner i advokatfirma Mette Yvonne Larsen & Co. Har møterett for Høyesterett.

Anlaug Johansen, Nestleder

Født 1954. Bosatt i Ørje. Styremedlem i banken siden 2017. Nestleder i styret siden 2018. Utdannet jurist og har lang bankerfaring som administrerende banksjef i Marker Sparebank.

Lars Weyer-Larsen, Styremedlem

Født 1946. Bosatt i Bærum. Styremedlem i banken siden 2017. Utdannet jurist og har vært partner i Selmer advokater i perioden1988-2017. Gjennom sin praksis har han en bred erfaring og kunnskap om strukturer i banknæringen og spesielt sparebanknæringen.

Andreas Thorsnes, Styremedlem

Født 1956. Bosatt i Bærum. Styreleder i Sparebankstiftelsen Bien siden 2008. Styremedlem i banken siden 2016. Utdannet som byggingeniør og tømrermester. Driver eget selskap innen prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse.

Nina Telle, Ansattrepresentant

Født 1975. Bosatt i Oslo. Styremedlem i banken siden 2016. Utdannet diplomøkonom fra BI og har siden 2001 jobbet som finansiell rådgiver i banken.