Bankens styre

Styret

Navn

Tillitsverv

Bendik Falck-Koslung

Leder

Anlaug Johansen

Nestleder

Lars Wejer-Larsen

Styremedlem

Andreas Thorsnes

Styremedlem

Nina Telle

Styremedlem
(ansattrepresentant)

Hege Iren Solberg

Styremedlem

Iren Tranvåg

StyremedlemEiere

Aksjonær

Eierandel
Sparebankstiftelsen Bien 78,81 %
Endre Røsjø 3,78 %
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige 3,75 %
Vidsjaa AS 3,75 %
CEK Holding AS 3,75 %
MP Pensjon 2,27 %
 A. Management 1,12 %
 Riisalléen Invest AS 0,38 %
Arild Hestås Invest AS

0,91 %

Ragnar Berget Invest AS 0,73 %
F. Reme Holding AS

0,37 %

Berg Sparebank 0,37 %
100 %