BSU - Boligsparing for unge

BSU er den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig. Fra 2021 er sparebeløpet økt til 27.500 kroner pr år, og skattefordelen gjelder kun for personer som ikke har kjøpt bolig enda. Det betyr at personer som allerede eier bolig, ikke får skattefradrag for penger som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere.
 • Spar inntil 27.500 kr årlig, totalt 300.000 på BSU
 • Inntil 5.500 kr i skattefradrag årlig
 • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU
Ida Tverraaen Hansen - Autorisert finansiell rådgiver
Spør meg om Bien UNG!
Telefon: 91502436

Om BSU

Boligsparing for unge

BSU kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig, og er et svært gunstig spareprodukt som gjør veien til egen bolig kortere.

 • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
 • Du binder deg ikke til fast sparing.
 • Du får bankens beste rente på innskudd.
 • Kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig.
 • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU-konto.

BSU Pluss - uten skattefradrag

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil fortsatt få bankens beste innskuddsrente, men ikke skattefradrag. For å få skattefradrag bør du prioritere å spare i BSU først.

 • Du får bankens beste rente på innskudd
 • Du binder deg ikke til fast sparing
 • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU Pluss
 • Samme årlige sum + totalbeløp som på BSU (27.500/300.000)
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss uten skattefradrag.
For å ta ut pengene og avslutte kontoen må banken varsles skriftlig minst 32 dager i forkant.

BSU - Boligsparing for unge

Beskrivelse  Uavhengig av beløp
Innskuddsrente p.t. 2,80 %

Sparebeløpet og rentene skal brukes til kjøp av ny bolig, eller til nedbetaling av lån på en bolig som er kjøpt av kontoeier etter at BSU-sparingen er startet. For å opprette BSU forutsetter det at du har en lønnskonto og nettbank/mobilbank. Fra året du fyller 34 år endres renten til 0,30 %.


BSU Pluss

Med BSU Pluss kan du spare med ekstra god rente til din egen eller barnet ditt sin bolig. Sparebeløpet skal brukes til boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller overføring til ordinær BSU.

 • Du kan spare inntil 27.500 kr per år og 300.000 kr totalt.
 • Man kan spare i BSU Pluss fra man er 0-33 år.
 • Skal du starte sparing i BSU Pluss for barnet ditt, skal kontoen opprettes i barnets navn.
 • Du kan starte sparing i BSU Pluss fra barnet er 0 år. Når barnet fyller 18 år, kan de selv disponere kontoen.

Kontakt oss for å opprette BSU Pluss.